PESTO d.o.o.

Dašnica 49

4228 Železniki


tel: 04 510 14 61

email: pesto.info@siol.netNOVICE

Jan 25, 2023

Založništvo!

RAČUNOVODJE NE BEREMO SAMO ZAKONOV!

 

Za leto 2023 smo izpolnili pogoje za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije, s katerim se uvrščamo na seznam ustrezno usposobljenih računovodskih servisov.

 

Pridobili smo tudi potrdilo, da opravljamo dejavnost v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.

 


NAŠE PREDNOSTI

V naši družbi imamo dolgoročne cilje, zato so naše vrednote kvaliteta, strokovnost, znanje, izkušnje, poštenost in zaupen odnos.


Tesno sodelujemo z naročniki, tako na področju sprejemanja računovodskih usmeritev kot tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev na podlagi računovodskih in poslovnih informacij.


Naša družba je vpisana v KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV pri Zbornici računovodskih servisov. To pomeni, da imamo opravljen strokovni izpit za vodenje računovodskega servisa.


Osnova našemu delu je kodeks Zbornice računovodskih servisov, katerega član smo in temelji na mednarodnem kodeksu etike računovodskega strokovnjaka.


Pridobili smo tudi potrdilo, da opravljamo dejavnost v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih soritev.


Imamo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.


Skrbimo za visoko strokovno usposobljenost in permanentno izobraževanje.


Poslujemo z najsodobnejšo tehnologijo, ki nam omogoča pretvorbo podatkov v uporabne informacije. Uporabljamo programsko opremo OpPIS, družbe OPAL d.o.o., ki zajema vse, kar danes potrebuje sodobno podjetje, ki se ukvarja s storitvami, trgovino ali z zahtevnimi proizvodnimi procesi. Računovodski program je le del celotnega sistema.


Vse naše delo je usmerjeno k zadovoljitvi Vaših pričakovanj. Verjamemo, da želite poslovati v skladu s predpisi in hkrati ne plačevati več davkov, kot jih določa zakonodaja. Pri tem Vam želimo pomagati.