PESTO d.o.o.

Dašnica 49

4228 Železniki


tel: 04 510 14 61

email: pesto.info@siol.netNOVICE

Jan 25, 2023

Založništvo!

RAČUNOVODJE NE BEREMO SAMO ZAKONOV!

 

Za leto 2023 smo izpolnili pogoje za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije, s katerim se uvrščamo na seznam ustrezno usposobljenih računovodskih servisov.

 

Pridobili smo tudi potrdilo, da opravljamo dejavnost v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.

 


RAČUNOVODSKE STORITVE

Z vsakim naročnikom se posebej dogovorimo, kako bomo poslovno sodelovali in kakšen bo način prenosa dokumentacije. Največ naročnikov nam mesečno dostavi urejeno dokumentacijo. Če se dogovorimo drugače, jo lahko pri naročniku tudi mi sami dvignemo ali sami urejamo.

Dokumentacijo knjižimo, naredimo obračune in jo potem vrnemo naročniku nazaj. Ob vračilu dokumentacije se pogovorimo in pregledamo poslovanje.

Vsa poročila, ki jih oddajamo na FURS ali AJPES, vsi obračuni plač in ostali dokumenti, se med našo družbo in naročniki izvajajo elektronsko.

Računovodske storitve obsegajo:

- gospodarske družbe,

- samostojne podjetnike posameznike in druge zasebnike,

- pravne osebe zasebnega prava,

- društva,

- kmetijska gospodarstva